PRÓXIMAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

Yn9Tduh8B5GWkgUQAAAABJRU5ErkJggg==Escuela Nacional de Entrenadores Natación

SW0EqSiIKjAAAAAASUVORK5CYII=rfen_escuelaent

kPKRhUB+056hkAAAAASUVORK5CYII=@rfen_escuelaent

AS1klZZEjIcqAAAAAElFTkSuQmCC915 572 015

 

Z

 

 

 

wP6UWKwsMUxxwAAAABJRU5ErkJggg==

 

CURSOS DE ENTRENADOR AUXILIAR

 

FASE COMÚN

 

 

9k=

 

9k=

 

Z

 

 

FASE ESPECÍFICA